FöreningsSparbanken sänker räntor

FöreningsSparbanken sänker räntor Med anledning av sänkta marknadsräntor har FöreningsSparbanken beslutat att sänka vissa räntor från och med den 16 juli 1998. Räntan på lån och kontokrediter till privatpersoner sänks med 0,25 procentenheter. Räntan på ett antal inlåningskonton sänks med 0,25 procentenheter medan andra, bl a Privatkonto med kombinationen förblir oförändrade. För ytterligare information: Elisabeth Ström, vVD, Informations- och marknadsdirektör, tfn 08-58 59 15 06 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/07/08/19981201BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/07/08/19981201BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar