FöreningsSparbanken satsar på egna lokala banker i Skåne

FöreningsSparbanken satsar på egna lokala banker i Lund/Staffanstorp och i nordvästra Skåne Styrelsen i FöreningsSparbanken har beslutat etablera två nya lokala banker i Skåne. Den ena i Lund och Staffanstorp, den andra i nordvästra Skåne. Beslutet är fattat mot bakgrund av att de fristående Sparbankerna Finn och Gripen genom att ställa sig utanför den principöverenskommelse som träffats mellan FöreningsSparbanken och de fristående sparbankernas samarbetsorganisation, FSR, valt att ej förvärva Föreningsbankskontoren inom sina respektive verksamhetsområden. FöreningsSparbankens lokala bank inom Sparbanken Finns verksamhetsområde - Lokal bank Lund - kommer att omfatta Föreningsbankens nuvarande kontorsrörelser i Lund och Staffanstorp med totalt två kontor. De övriga Föreningsbankskontoren inom Sparbanken Finns område - i Eslövtrakten - har redan tidigare Färs & Frosta Sparbank träffat avtal om att förvärva. Den nya lokala FöreningsSparbanken - Lokal bank Ängelholm - inom Sparbanken Gripens område kommer att omfatta Föreningsbankens nuvarande kontorsrörelser i Båstad, Förslöv, Munka-Ljungby, Ängelholm och Örkelljunga. Utannonseringen av befattningarna som lokalbankschefer i de två nya lokala bankerna sker redan i morgon fredag. Tillsättningen kommer att ske i samråd med de nuvarande lokala Föreningsbanksstyrelserna och planeras vara genomförd före årsskiftet. Lokalstyrelserna i de två nya lokala bankerna kommer att tillsättas snarast. - Etableringen av Lokal bank Lund och Lokal bank Ängelholm är naturlig med tanke på båda områdenas potential och positiva utveckling, samt mot bakgrund av vår strävan att också efter FöreningsSparbankens bildande kunna erbjuda och ytterligare utveckla en god service till Föreningsbankens nuvarande kunder även inom dessa delar av Skåne, säger FöreningsSparbankens marknadsområdesansvarige i Skåne, Anders Rex. För ytterligare information: Anders Rex, vVD, marknadsområdesansvarig FöreningsSparbanken, tfn 040 - 24 20 02, 0708-37 35 10 Göran Gunnarsson, vVD, förhandlingsansvarig FöreningsSparbanken, tfn 08 - 790 17 47 Einar Frydén, informationsansvarig, tfn 08 - 790 16 30, 0705 - 11 00 33 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/10/30/19990208BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/10/30/19990208BIT00180/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar