FöreningsSparbanken skapar nya jobb i Norrlandslän

FöreningsSparbanken skapar nya jobb i Norrlandslän Minst 50 nya jobb blir det totalt när FöreningsSparbanken utökar sin Telefonbank med KundCenterverksamhet som innebär fler tjänster i Östersund och Piteå. Minst tjugofem nya heltidsjobb i Piteå och lika många i Östersund krävs när FöreningsSparbanken bygger ut sin KundCenterverksamhet. -Våra kunder använder i ökad omfattning telefon för sin kontakt med banken, säger Gert Engman i FöreningsSparbanken ansvarig för telefon och internetservice. -Vi måste utöka antalet medarbetare kraftigt för att bibehålla hög kvalitet och tillgänglighet och vi förlägger de nya arbetsplatserna i Piteå och i Östersund. Att valet fallit just på dessa orter är naturligt - både i Piteå och Östersund har vi redan ganska stora filialer. FöreningsSparbanken är hela Sveriges bank och den lokala förankringen är mycket viktig för oss, fortsätter Engman. Eva Dahlberg som kommer att ansvara för verksamheten i Piteå säger: -Lokalerna är på gång och nu kommer vi att gå ut och rekrytera personal. Vi siktar på att ha verksamheten igång redan i slutet av sommaren. Det ska bli både spännande och roligt att få bygga upp en helt ny verksamhet här, vid sidan av den befintliga telefonbanksverksamheten Christina Sjöstedt som har motsvarande uppdrag i Östersund håller med. -Vi är mycket entusiastiska inför uppgiften. Vi börjar också börja rekrytera direkt. Minst 25 heltidsjobb måste vi ha, men det kan naturligtvis fördelas på fler tjänster, säger Christina Sjöstedt. Innan sommaren är slut ska FöreningsSparbankens expansion vara klar på båda orterna. För ytterligare information: Jan Alexandersson, ansvarig för FöreningsSparbanken via Telefon, tel 031-620990 Eva Dahlberg, chef för enheten i Piteå , tel 0911-77910 Christina Sjöstedt, chef för enheten i Östersund , tel 063-142724 Gert Engman, vVD FöreningsSparbanken tel 08-585 920 68 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00590/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar