FöreningsSparbanken Söderhamn AB är bildad

FöreningsSparbanken Söderhamn AB är bildad Söderhamns Sparbank ombildas officiellt den 11 december 1998 till bankaktiebolag. Det nya namnet blir FöreningsSparbanken Söderhamn AB. Bankoktroj från regeringen kom redan för en månad sedan, och idag erhölls registreringsbeviset från bankinspektionen. Ägareandelarna fördelar sig mellan Sparbanksstiftelsen Söderhamn på 60% och FöreningsSparbanken 40%. Kunderna kommer indirekt att märka av ombildningen genom att Sparbanksstiftelsen Söderhamn som äger 60% av banken kommer att dela ut sin avkastning för att främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur inom Söderhamn. För ytterligare information kontakta gärna VD Sven Björlingson - tel: 0270/72201. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/11/19981211BIT00200/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/12/11/19981211BIT00200/bit0002.doc

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar