FöreningsSparbanken utfärdar köpoptioner inom IT

FöreningsSparbanken utfärdar köpoptioner inom IT Idag lanserar Swedbank Fondkommission långa köpoptioner s k warrants i Internetsektorn. FöreningsSparbanken är först i Sverige med att utfärda warrants i Icon, Framfab och Frontec. Förutom IT-optioner lanseras köpoptioner i Ericsson, Nokia, NetCom, Allgon, Electrolux och MoDo samt två köpoptioner i OMX-index med olika lösenpris. För första gången lanserar FöreningsSparbanken även säljoptioner. Även dessa två är OMX-optioner med olika lösenpris. OMX-index omfattar de cirka 30 värdemässigt mest omsatta aktieslagen på OM Stockholmsbörsen. OMX-optioner är därför ett bra alternativ för den som inte vill välja en enskild aktie. Genom att köpa OMX-optioner köper man en option i den framtida utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. - Vi bedömer att IT-optionerna är något mer riskfyllda än övriga optioner eftersom den underliggande aktien normalt rör sig mer än andra aktier, säger Ronny Jacobsson, privatmarknadschef på Swedbank Fondkommission. Men som vanligt innebär hög risk oftast stora möjligheter. Tjäna på nedgång Man kan tjäna pengar på att börsen går ned genom att köpa säljoptioner, eftersom de stiger i värde när börsen går ned. Säljoptioner kan också användas som en sorts försäkring av ett aktieinnehav. De är särskilt lämpliga för den som har ett aktieinnehav och som tror att börsen kommer att gå ned men inte vill sälja sin aktier av olika skäl. Genom att köpa säljoptioner som stiger i värde vid en nedgång kan man på så sätt tjäna på nedgången samtidigt som aktieinnehavet minskar i värde. Köpoption Lösenpris, Slutdag år 2001 Likviddag år 2001 SEK OMX - Köp 1 125 25 maj 5 juni OMX - Köp 1 225 25 maj 5 juni Ericsson B 440 8 juni 25 juni Nokia 1 150 8 juni 25 juni NetCom 450 8 juni 25 juni Icon 1 000 8 juni 25 juni Framfab 1 000 8 juni 25 juni Frontec 80 8 juni 25 juni Allgon 150 8 juni 25 juni Electrolux 185 8 juni 25 juni MoDo 300 8 juni 25 juni Säljoption OMX - Sälj 845 25 maj 5 juni OMX - Sälj 735 25 maj 5 juni Placeraren kan köpa och sälja optionerna under hela löptiden. Optionerna har automatisk lösen genom kontantavräkning på slutdagen. Detta innebär att eventuellt utfallande belopp från optionerna sätts in på placerarens konto på likviddagen. Minsta handelspost för aktieoptionerna är 1 000 optioner, vilket motsvarar 100 aktier. Minsta handelspost för indexoptionerna är 100 optioner, vilket motsvarar 10 gånger underliggande index. För ytterligare information: Ronny Jacobsson, Privatmarknadschef, tfn 070 - 570 21 95 Christina Sjöberg, information, tfn 08 - 58 59 37 01, 070 - 588 10 07 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/24/19991124BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/24/19991124BIT00130/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar