FöreningsSparbanken vinner pris för Årets bankman och Årets bankprodukt

FöreningsSparbanken vinner pris för Årets bankman och Årets bankprodukt Två av fyra utmärkelser i tidningen Privata Affärers tävling Årets bank går till FöreningsSparbanken. Ylva Yngveson, chef för Institutet för Privatekonomi, får utmärkelsen Årets bankman för sina djupa kunskaper inom privatekonomi som hon förmedlar pedagogiskt till allmänheten. Banken får utmärkelsen Årets bankprodukt för sin handikappanpassade webbplats, den första handikappcertifierade sajten i bankbranschen. Ylva Yngveson har arbetat i FöreningsSparbanken sedan 1974, som rådgivare sedan 1985 och vid Institutet för Privatekonomi de senaste åtta åren. - Vi håller en tradition av hushållsekonomisk rådgivning vid liv som behövs minst lika mycket nu som förr. Ett råd som inte är hållbart över tiden för kunden är inte något bra råd. Vår roll som oberoende informatör och folkbildare är därför viktig, säger Ylva Yngveson. FöreningsSparbankens webbplats certifierades i november 2003 av Funka Nu, som tillsammans med handikapprörelsen specialiserat sig på tillgänglighet på internet. Textstorlek, teckensnitt, radavstånd och menystorlek går att anpassa till varje användares speciella behov. För användare med gravare synskador finns en funktion som läser upp innehållet. Synskadade kan även navigera på sajten med hjälp av utskrifter i punktskrift. - Handikappanpassningen av webbplatsen är en del i vårt arbete att försöka nå fler grupper och finnas nära våra kunder med hög tillgänglighet för alla, säger Ann Hallenberg, projektledare i FöreningsSparbanken. För ytterligare information: Ylva Yngveson, chef Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken, tfn: 070-200 12 45 Ann Hallenberg, projektledare FöreningsSparbanken, tfn: 070-533 41 64 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00680/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar