FöreningsSparbankens rapporteringstillfällen, bolagsstämma samt utdelning 1998

FöreningsSparbankens rapporteringstillfällen, bolagsstämma samt utdelning 1998 23 april Bolagsstämman äger rum på GöteborgsOperan klockan 13.00 24 april Sista dag för handel i FöreningsSparbankens aktie med rätt till föreslagen utdelning om 6,00 kronor samt rätt till aktieandel i Mandamus 27 april FöreningsSparbankens delårsrapport första kvartalet 1998 29 april Avstämningsdag för rätt till utdelning, såväl kontantutdelning som utdelning av aktierna i Mandamus 7 maj Beräknad dag för kontantutdelning genom VPCs försorg 11-26 maj Handel med aktieandelar i Mandamus 11-29 maj Anmälan om sammanläggning av aktieandelar i Mandamus vecka 25 Beräknad notering av Mandamusaktien på O-listan vid Stockholms 1998 Fondbörs 25 augusti FöreningsSparbankens delårsrapport andra kvartalet 1998 21 oktober FöreningsSparbankens delårsrapport tredje kvartalet 1998 februari 1999 FöreningsSparbankens bokslutskommuniké för 1998 För ytterligare information: Roland Petersson, Investor Relations, tfn 08-585 929 68 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/04/17/19990205BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/04/17/19990205BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar