FöreningsSparbankens uttagsautomater

Handikappanpassningen av FöreningsSparbankens uttagsautomater Handikappanpassningen av FöreningsSparbankens nya uttagsutomater har den senaste tiden rönt uppmärksamhet i media. I en del fall visar det sig att kunder med rörelsehinder har problem med att använda de nya automaterna. FöreningsSparbankens grundinställning är självklart att söka öka tillgängligheten till bankens olika tjänster för alla kunder. Som ett led i detta arbete har vid utbyte av bankens hittillsvarande Minuten och Bankomat handikappanpassning varit en av målsättningarna. Utrustningen av automaterna med punktskrift för synskadade och introduktion under 1999 av möjligheten till talad vägledning via hörsnäcka/lur som ansluts till automaten är uttryck för denna strävan. FöreningsSparbankens nya automater (Siemens Nixdorf CSC 456) uppfyller för övrigt också alla de krav på handikappanpassning som anges i den i sammanhanget normgivande ADA (Americans with Disabilities Act. Se även http://janweb.icdi.wvu.edu/kinder/). Frågan om uttagsautomaternas tillgänglighet för rörelsehindrade är emellertid uppenbarligen inte på alla håll tillfredsställande löst. För att diskutera möjligheterna till lösningar på de aktualiserade problemen kommer företrädare för FöreningsSparbankens ledning på måndag att träffa företrädare för DHR, De Handikappades Riksförbund. För ev. ytterligare information: Einar Frydén, informationsansvarig FöreningsSparbanken, tfn 08-585 916 30 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/04/19981204BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/04/19981204BIT00150/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar