Försäkringssamarbete inleds med LRF/ Kontorsförsäljningar till Fristående Spb

* Försäkringssamarbete inleds med LRF * Samarbetsavtal med LRF Konsult * Ytterligare kontorsförsäljningar till Fristående Sparbanker Försäkringssamarbete Styrelsen i FöreningsSparbanken har godkänt ett förslag som innebär att försäkringsverksamheten i tidigare Föreningsbanken förvärvas till lika delar av SparLiv och LRF-ägda Lantbrukarnas Trygghetsförsäkring (LTF). SparLiv ägs av FöreningsSparbanken och Folksam med 50 procent vardera. Den aktuella försäkringsverksamheten bedrivs i dag i företagen Föreningsbanken Livförsäkringsaktiebolag (FB Liv) och Föreningsbanken Skadeförsäkringsaktiebolag (FB Sak). Genom den allians som försäkringssamarbetet innebär skapas förutsättningar för gemensam produktutveckling inom försäkringsområdet för mindre och medelstora företag inom framförallt jord- och skogsbruk. Samarbetet ger också en ökad närhet till dessa i FöreningsSparbanken prioriterade kundgrupper och därmed ytterligare affärsmöjligheter. Kontorsförsäljningar Vid mötet med FöreningsSparbankens styrelse redovisades också arbetet med försäljning av kontor i tidigare Föreningsbanken till Fristående Sparbanker. 46 överenskommelser har nu träffats innefattande 128 kontor till en försäljningssumma om totalt 3,3 miljarder kronor. Hittills har när det gäller 31 av de 46 träffade principöverenskommelserna den köpande banken offentliggjort att överenskommelse träffats (se bilaga). I två fall - Öland och Söderhamn - inkluderar överenskommelserna förslag till bildande av ny gemensamt ägd bank för den aktuella tidigare föreningsbanksverksamheten och berörd Fristående Sparbanks verksamhet. Förhandlingar om försäljning av ytterligare ett antal kontor är ännu inte slutförda. Beslut har fattats om att 15 kontor, där det är klarlagt att försäljning ej kan komma till stånd, förs till angränsande lokala banker inom FöreningsSparbanken (se bilaga). Samarbete med LRF Konsult En överenskommelse har träffats mellan FöreningsSparbanken och LRF Konsult om vidareutveckling av det samarbete som Föreningsbanken och LRF Konsult tidigare bedrivit. Det nu överenskomna samarbetet kommer att omfatta också nya områden såsom utveckling av arbetet med företagsanalyser och samordning av IT- utvecklingen vad gäller bland annat elektronisk dokumenthantering och betalning, samt förmedling av olika bankprodukter. Genom samarbetet stärks de båda företagens förutsättningar för att utveckla och förbättra service och produktutbud för mindre och medelstora företag, bland annat jord- och skogsbruk. För FöreningsSparbanken är samarbetet ett led i strävan att erbjuda dessa kundgrupper ytterligare möjligheter till ett mervärde i relationen med banken. För ytterligare information: Göran Gunnarsson, vVD, tfn 08-585 917 47 Nils-Fredrik Nyblæus, vVD, tfn 08-585 925 32 Einar Frydén, Informationsansvarig, tfn 08-585 916 30, 0705-11 00 33 Bilaga pressmeddelande 97-11-27 Offentliggjorda överenskommelser om kontorsförvärv Köpande bank F alkenbergs sparbank F ryksdalens sparbank F ärs&Frosta sparbank H udiksvalls sparbank H äradssparbanken Mönsterås K ristianstads sparbank K öping-Arboga sparbank N ordals härads sparbank P itedalens sparbank .R oslagens sparbank .S ala sparbank .S karaborgs läns sparbank .S parbanken HHS .S parbanken i Alingsås .S parbanken i Enköping .S parbanken i Lidköping .S parbanken Syd .S parbanken Sörmland .S parbanken Tanum .S parbanken Tranemo .S öderhamns sparbank .S ölvesborg-Mjällby sparbank .T idaholms sparbank .T justbygdens sparbank .T jörns sparbank .V arbergs sparbank .V inslövs sparbank .V irserums sparbank .W estra Wermlands sparbank .Y dre sparbank .Ö lands sparbank . Bilaga pressmeddelande 97-11-27 Ej sålda f.d. föreningsbankskontor som kommer att ingå i lokal FöreningsSparbank F.d. Föreningsbankskontor: Lokal banktillhörighet i FöreningsSparbanken Skurup och Rydsgård Trelleborg Bromölla Olofström Burseryd Gislaved Hyltebruk och Torup Halmstad Kisa och Rimforsa Linköping Vadstena Motala Stånga Gotland Lindesberg,Fellingsbro och Kopparberg Nora/Lindesberg Jokkmokk Boden Glommersträsk Skellefteå ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/11/27/19990208BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/11/27/19990208BIT00030/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar