Försäljning av kontor till Fristående sparbanker

Försäljning av kontor till Fristående sparbanker I samband med bildandet av FöreningsSparbanken erbjöds 60 Fristående sparbanker att förvärva 161 föreningsbankskontor. Erbjudandet avsåg kontor på orter, där såväl dåvarande Föreningsbanken som en Fristående sparbank var etablerade. Resultatet av förhandlingarna, som nu är avslutade, redovisades vid FöreningsSparbankens styrelsemöte idag. Totalt har 50 Fristående sparbanker förvärvat dels 140 föreningsbankskontor, dels ytterligare sex kontor, som tidigare ingick i Sparbanken Sverige. Den sammanlagda försäljningssumman uppgår till 3 600 Mkr. I två fall, Öland och Söderhamn, innehåller överenskommelsen förslag till att den Fristående sparbanken ombildas till bankaktiebolag med FöreningsSparbanken som delägare. På Öland föreslås FöreningsSparbanken gå in som majoritetsägare, i Söderhamn som minoritetsägare. I de nya bankaktiebolagen ingår den tidigare lokala verksamheten i såväl Föreningsbanken som berörd Fristående sparbank. Av det ursprungliga antalet erbjudna kontor har alltså inemot 90 procent sålts till 50 Fristående sparbanker. I de tio fall, där uppgörelse inte träffats, har bankkontoren förts över till en angränsande lokal bank inom FöreningsSparbanken. Överenskommelserna om kontorsförvärv innebär en vidareutveckling av samarbetet mellan FöreningsSparbanken och Fristående sparbanker. Samtidigt som den Fristående sparbanken fortsätter att arbeta nära sina kunder och med ett lokalt beslutsfattande får kunderna också tillgång till FöreningsSparbankens samlade resurser både nationellt och internationellt. För ytterligare information: Göran Gunnarsson, vVD, tfn 08-585 917 47 Nils-Fredrik Nyblæus, vVD, tfn 08-585 925 32 Gunnar Andersson, vVD, Informationsdirektör, tfn 08-585 928 68 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/12/17/19990205BIT00760/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/12/17/19990205BIT00760/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar