Försenad utbetalning av överskjutande skatt

Försenad utbetalning av överskjutande skatt På grund av ett tekniskt fel hos Sparbanken försenas utbetalningen av skatteåterbäringen för ca 12 000 av ca 600 000 kunder. 46,5 miljoner kronor av totalt 2,2 miljarder skulle ha satts in på konto till dessa kunder, men kommer i stället att betalas ut via utbetalningskort genom skattemyndighetens försorg. De berörda kunderna får sin utbetalning före augusti månads utgång. För ytterligare information: Carolen Ytander, Informationschef, tfn 08-790 24 78 Einar Frydén, Press- och informationsansvarig Bankledningsstaben, tfn 0705- 110033 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/08/20/19990208BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/08/20/19990208BIT00530/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar