Först i Europa via Internet! Betala teleräkning med en knapptryckning!

Först i Europa via Internet! Betala teleräkningen med en knapptryckning Från och med i dag kan teleräkningen betalas via Internet genom en enkel knapptryckning. Telia är tillsammans med Sparbanken först i Europa med att kunna erbjuda fakturering via Internet helt utan pappershantering. Redan tidigare har Sparbankens kunder kunnat betala teleräkningen via Internet med hjälp av Sparbanken via Internet, men då har de varit tvungna att föra över uppgifterna från pappersfakturan manuellt. Det nya systemet gör pappersfakturan överflödig då teleräkningen kommer direkt in i datorn med alla uppgifter ifyllda. På skärmen kan kunden sedan granska specifikationen för att förvissa sig om att räkningen är korrekt. Systemet bygger på Sparbankens tekniska säkerhetslösning som är både enkel och säker. Inledningsvis är det endast en mindre del av de kunder som är anslutna till Sparbanken via Internet som kan utnyttja möjligheten, men under hösten kommer systemet att vara fullt utbyggd. - Sparbanken har i dag över 35 000 kunder anslutna till Sparbanken via Internet, och antalet ökar med cirka 2000 personer i veckan. Vi arbetar därför kontinuerligt med att förbättra och bredda innehållet i Sparbanken via Internet för att tillgodose den här snabbt växande kundgruppens behov, säger Peter Nordblad, tf. chef för Sparbanken via Internet. Det är affärsenheten Telia Billing som i samarbete med Sparbanken Sverige har utvecklat systemet. Eftersom Telia Billing skickar ut drygt 30 miljoner fakturor per år finns det stora rationaliserings- och miljövinster att göra. För ytterligare information: Telia Billing Sparbanken Sverige Fredrik Lundstedt Sparbanken via Internet Claes-Olof Svensson Peter Nordblad, tf. chef tfn 08-456 87 00 vx tfn 08-790 25 65/070-866 86 54 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/07/17/19990208BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/07/17/19990208BIT00560/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar