Första bolagsstämman i FöreningsSparbanken

FöreningsSparbanken - avstämningsdag för kontantutdelning och utdelning av aktieandelar i Mandamus enligt beslut vid dagens ordinarie bolagsstämma Avstämningsdag för kontantutdelning och utdelning av aktieandelar i Mandamus har av datatekniska skäl efter önskemål från Värdepapperscentralen - VPC fastställts till onsdagen den 29 april 1998, dvs fyra bankdagar (och inte som normalt tre bankdagar) efter dagen för årets ordinarie bolagsstämma, i enlighet med vad som tidigare aviserats. Detta innebär att sista dagen för handel i FöreningsSparbankens aktie med rätt till kontant utdelning och utdelning av aktieandelar i Mandamus infaller fredagen den 24 april. Det betyder i sin tur att den som den 24 april köper aktier i FöreningsSparbanken får utdelning och att den som samma dag säljer aktier inte får utdelning. För ytterligare information: FöreningsSparbanken, Investor Relations, 08-585 929 68 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/04/23/19990205BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/04/23/19990205BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar