Fredrik Runnquist ny IT-Chef i FöreningsSparbanken

FöreningsSparbanken har utsett Fredrik Runnquist som IT-Chef och avsedd att bli ledamot av Bankledningen. Han kommer därmed att ansvara för FöreningsSparbanken IT och bankledningsstaben IT-styrning. Fredrik Runnquist är för närvarande chef för Posten Systemservice och har tidigare bland annat varit verksam i olika befattningar inom Ericsson. - Det är glädjande att vi kunnat rekrytera en person som Fredrik Runnquist till den för banken strategiskt viktiga uppgiften som IT-Chef. Med sin kombination av bred generalistkompetens och djup erfarenhet av affärsutveckling och ledning i arbete med modern teknik och Internettjänster är han mycket väl kvalificerad att ytterligare stärka IT:s roll som stöd för bankens utveckling, säger FöreningsSparbankens koncernchef Göran Ahlström i en kommentar. Fredrik Runnquist, som är 52 år, civilingenjör och civilekonom, tillträder sin nya tjänst i mars 2000. För ytterligare information Göran Ahlström, VD och koncernchef FöreningsSparbanken, tfn 08-585 928 98 Einar Frydén, Informationsansvarig, tfn 08-585 916 30, 0705-11 00 33 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00010/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00010/bit0002.doc

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar