FSPA förvärvar verksamheten i Samspar

FöreningsSparbanken förvärvar verksamheten i Samspar Dagengruppen, Samspar och FöreningsSparbanken har enats om att FöreningsSparbanken per den 30 juni 1999 skall förvärva den verksamhet som enligt tidigare överenskommelse skulle överföras till den planerade SamSparbanken. Verksamheten som har en balansomslutning på cirka 750 Mkr och cirka 25.000 kunder, kommer med befintlig personal att drivas vidare inom FöreningsSparbanken. Den ansökan om egen bankoktroj för SamSparbanken AB, vilken lämnats in till myndigheterna, kommer att återkallas. Överenskommelsen förutsätter erforderliga stämmobeslut inom Dagengruppen och Samspar Ekonomisk Förening. Slutligt avtal avses träffas senast den 24 juni 1999. För ytterligare information Samuel Martinsson, VD Dagengruppen AB, tfn 08-619 24 02 Anders Gustafzon, chef Organisationskunder, FöreningsSparbanken, tfn 08-585 919 82, mobil 0708-15 14 90 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/28/19990528BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/28/19990528BIT00070/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar