Fusionen Sparbanken-Föreningsbanken genomförd- FöreningsSparbanken bildad

Fusionen mellan Sparbanken Sverige och Föreningsbanken genomförd - FöreningsSparbanken bildad Den tidigare aviserade fusionen mellan Sparbanken Sverige och Föreningsbanken har i dag verkställts. Därmed är FöreningsSparbanken bildad. Fusionen innebär att Sparbanken Sverige, som samtidigt bytt namn till FöreningsSparbanken, övertagit Föreningsbankens tillgångar och skulder och att Föreningsbanken formellt upplösts. Inom kort kommer kvarvarande aktieägare i f d Föreningsbanken att erhålla fusionsvederlag i form av nyemitterade aktier i FöreningsSparbanken med ett sammanlagt nominellt belopp om knappt 20 miljoner kronor. Fr o m den 27 november 1997 kommer aktierna i banken att handlas på Stockholms Fondbörs under det nya namnet FöreningsSparbanken ("FSPA"). För ytterligare information: FöreningsSparbanken Investor Relations, tfn 08-585 927 79 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/11/24/19990208BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/11/24/19990208BIT00060/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar