Göran Collerts stiftelse stöder forskning om framtidens finansiella tjänster

Göran Collerts stiftelse stöder forskning om framtidens finansiella tjänster Framtidens bankverksamhet kommer att studeras i forskningsprojektet "The Future of Retail Banking". Projektet finansieras huvudsakligen av Göran Collerts Stiftelse för Utvecklingsfrämjande insatser inom banksektorn i Norden och Östersjöområdet. Projektet leds av CeFin, Centrum för Bank och Finans vid Södertörns högskola. Högskolan är enligt särskilt regeringsuppdrag centrum för forskning och utbildning inom ramen för samhälle och kultur i Östersjöområdet. Forskningssprojektet erhåller i storleksordningen 20 miljoner kronor ur Göran Collerts stiftelse och kommer under en femårsperiod att engagera ett femtontal ledande forskare inom "retail banking" i Sverige, Finland, Norge och Estland. Forskarnätverket består av forskare från Södertörns högskola, Svenska Handels- högskolan i Helsingfors, Handelshögskolan, BI i Oslo, Tallinn Technical University och Tartu University. "Det är utomordentligt glädjande att vi genom det ekonomiska stödet från Göran Collerts stiftelse nu får möjlighet att genomföra detta projekt" säger Per Thullberg, rektor vid Södertörns högskola. Forskningsprojektet har tillkommit mot bakgrund av de pågående förändringarna av verksamhetsbetingelserna för bankerna i ett såväl nationellt som internationellt perspektiv. Detta gäller inte minst "retail banking", där den traditionella bank-samheten är under stark omvandling till följd av bl a globaliseringen och den tekniska utvecklingen. Detta leder till att kontaktytan mellan kunden och banken förändras från det traditionella bankkontoret till andra relationsformer, t ex internet och telefon. De pågående förändringarna ställer ökade krav på såväl kunderna som bankerna. Kunderna får en mer fragmenterad bild av de företag som erbjuder finansiella tjänster, vilket ökar kraven på kundernas kunskap om och engagemang i sin egen finansiella situation. För bankerna innebär förändringarna att de ställs inför flera avgörande strategiska vägval för framtiden, men att de också får möjlighet att skapa en mer dynamisk integration i kontakterna med kunderna. Projektet, som är inriktat på "retail banking", kommer att närmare undersöka de pågående förändringarnas konsekvenser samt framlägga förslag, som syftar till att bli till gagn för såväl kunder som finansiella företag på retail- området. För ytterligare information: Styrelseordförande Göran Collert, tfn 08-5859 1004, Göran Edsbäcker, föreståndare för CeFin, tfn 08-5858 8065. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00250/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar