IBM tar över Föreningsbankens Datas verksamhet i Hållsta

IBM tar över Föreningsbanken Datas verksamhet i Hållsta Föreningsbanken har i dag tecknat ett Letter of intent med IBM som innebär att IBM tar över samtliga ca 100 medarbetare vid Föreningsbanken Data i Hållsta fr.o.m. den 1 oktober 1997. IBM ska dessutom fram till sekelskiftet tillhandahålla de drifts- och förvaltningstjänster som FöreningsSparbanken annars skulle fått från Föreningsbanken Data i Hållsta. Föreningsbanken Datas verksamhet i Stockholm berörs inte av affären utan kommer att fortsätta som tidigare under Föreningsbanken Datas ledning. - Anledningen till att vi gjort denna affär med IBM nu, är att säkra tillgången till den kompetens som medarbetarna i Hållsta besitter fram till sekelskiftet, och samtidigt kunna skapa trygghet för medarbetarna även efter år 2000 då FöreningsSparbanken planerat att lämna Föreningsbankens nuvarande system, säger Lars Idermark, vVD i Föreningsbanken och ställföreträdande VD i FöreningsSparbanken. För ytterligare information: Kjell Turesson, Chef FB Data, tfn 08-782 36 09 Lars Idermark, vVD Föreningsbanken, tfn 08-782 31 77 Roger Gullqvist, vVD, Sparbanken Sverige, tfn 08-790 12 96 Jörgen Nilsson, VD Responsor AB (IBM), tfn 08-793 12 38 Barbro Lådö, Presschef IBM, tfn 08-793 47 10 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/06/27/19990208BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/06/27/19990208BIT00590/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar