Inbjudan - Skogsbarometern 2003

Presentation av Skogsbarometern 2003 Torsdagen den 20 november presenteras den årliga Skogsbarometern som är en undersökning av privata skogsägares uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Rapporten har tagits fram av FöreningsSparbanken tillsammans med LRF Konsult och med hjälp av Sifo. Årets Skogsbarometer visar bland annat att: · skogsägarna tror att dagens nivåer på virkespriserna kommer att hålla i sig och att det väntar ljusare tider för sågtimmer än för massaved · investeringsviljan för skogsfastigheter är fortsatt god · avsättningarna till naturvård ökar vilket kan komma att medföra virkesbrist, som i sin tur kan innebära att svensk skogindustris konkurrenskraft försvagas · skogsägarna i ökande utsträckning sköter sina affärer via Internet Vi inleder med att bjuda på en kopp kaffe. Tid: Torsdagen den 20 november kl 9.00 Plats: FöreningsSparbanken, Brunkebergstorg 8, Stockholm Välkommen! För ytterligare information: Hans Wennberg, Skog och Lantbruk, FöreningsSparbanken, tfn 0705-18 78 08 Johanna Gällstedt, Skog och Lantbruk, FöreningsSparbanken, tfn 08-585935 74 Linda Eriksson LRF Konsult Skogsbyrån, tfn: 08-657 47 46 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/12/20031112BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/12/20031112BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar