Inbjudan delårsrapport

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORT FRÅN FÖRENINGSSPARBANKEN Tisdagen den 23 oktober publiceras FöreningsSparbankens delårsrapport för det tredje kvartalet 2001. I samband härmed inbjuder FöreningsSparbanken till följande: · Presskonferens klockan 14:15, Nemessalen, Brunkebergstorg 8. Var vänlig anmäl genom att fylla i och faxa talongen nedan eller via e- post: ir@foreningssparbanken.se. · Fördjupad presentation för analytiker klockan 16:30, Operaterassen. I samarbete med Finanstidningen. Var vänlig anmäl genom att fylla i och faxa talongen nedan eller via e- post: ir@foreningssparbanken.se. · Internationell telefonkonferens, klockan 18:30 För att delta i telefonkonferensen ringer Ni +44 20 8781 0596 tio minuter innan konferensen startar. Om Ni i efterhand önskar lyssna på konferensen ringer Ni +44 20 8288 4459 och anger kod 629 532. Var vänlig anmäl genom att fylla i och faxa talongen nedan eller via e- post: ir@foreningssparbanken.se · Presentation i London den 24 oktober Presentationen hålls på Le Meridien Waldorf Hotel klockan 11:00 GMT (lokal tid London) Var vänlig anmäl genom att fylla i och faxa talongen nedan eller via e- post: ir@foreningssparbanken.se. Med vänliga hälsningar, FöreningsSparbanken Investor Relations Staffan Salén Telefon 08 5859 2779 eller e-mail staffan.salen@foreningssparbanken.se ........................................................................ ..................... Vänligen returnera till Marie Persson, faxnr 08-723 71 32 el. via e-mail ir@foreningssparbanken.se Jag anmäler mig att närvara vid __ Presskonferens __ Analytikerpresentationen __ Telefonkonferens __ Presentation i London Namn............................................................... Företag............................................................. Tel........................ E-post.................................. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00290/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00290/bit0001.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar