Inbjudan till FöreningsSparbankens Kapitalmarknadsdag 2001

Inbjudan till FöreningsSparbankens Kapitalmarknadsdag 2001 Datum: Fredag den 30 November 2001 Tid: 09:00 - 16:00 Plats: FöreningsSparbanken, Nemessalen Brunkebergstorg 8, Stockholm Ni inbjudes härmed att deltaga vid FöreningsSparbankens kapitalmarknadsdag den 30 november 2001 för analytiker och investerare. VD och koncernchef Birgitta Johansson-Hedberg samt representanter från koncernledningen ger sin bild av koncernen i dag och dess framtida strategiska utveckling. Programmet börjar klockan 09:00 och beräknas vara avslutat klockan 16:00. Samtliga föredrag hålls på engelska. För vidare information kontakta Staffan Salén, vice VD och ansvarig för Information och Investor Relations Telefon: +46 8 585 92 779 E-post: staffan.salen@foreningssparbanken.se Jag kommer gärna till FöreningsSparbankens kapitalmarknadsdag den 30 november. Vänligen returnera till Marie Persson, faxnr +46 8 723 71 32, eller via e-post ir@foreningssparbanken.se, senast torsdagen den 15 november. Namn: ..................................................................... Företag: ..................................................................... E-post eller Fax: ...................................................................... ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00240/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00240/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar