Inbjudan till FöreningsSparbankens kapitalmarknadsdag 2003

FöreningsSparbankens kapitalmarknadsdag 2003 Ni inbjuds härmed till FöreningsSparbankens kapitalmarknadsdag för analytiker och investerare. Datum: fredagen den 5 december 2003 Tid: 09.00 - 16. 00 Plats: FöreningsSparbanken, Brunkebergstorg 8, Stockholm Registrering från och med klockan 08.30. Programmet börjar klockan 09:00 och beräknas vara avslutat klockan 16:00. VD och koncernchef Birgitta Johansson-Hedberg och andra representanter från koncernledningen kommer att presentera olika delar av banken. Lunch serveras. Ett mer detaljerat program kommer att finnas tillgängligt på www.foreningssparbanken.se/ir cirka två veckor i förväg. Samtliga föredrag hålls på engelska. Välkommen! För vidare information kontakta Jonas Blomberg, chef Investor Relations, tfn: 08-585 933 22 E-post: jonas.blomberg@foreningssparbanken.se Jag kommer gärna till FöreningsSparbankens kapitalmarknadsdag den 5 december. Vänligen returnera via e-post ir@foreningssparbanken.se eller via fax nr +46 8 723 71 32 Namn: ..................................................................... Företag: ..................................................................... E-post eller Fax: ...................................................................... ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/12/20031112BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/12/20031112BIT00140/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar