Investeringar i automater ger nya möjligheter till bank via Internet

Investeringar i automater ger nya möjligheter till bank via Internet för FöreningsSparbankens kunder FöreningsSparbanken har beslutat ersätta samtliga nuvarande uttagsautomater - f.d. Sparbanken Sveriges Minuten och f.d. Föreningsbankens Bankomat - med en ny generation bankautomater. Totalt omfattas cirka 1.000 automater. - De första nya bankautomaterna kommer att installeras hösten 1998 och vår ambition är att samtliga nya automater ska vara i bruk i december 1999, säger Gert Engman, vVD i FöreningsSparbanken. Automaterna kommer i likhet med tidigare att ha en kontantuttagsfunktion men kommer att kompletteras med andra funktioner som bl.a. laddning av Cashkort och tillgång till Internetbank. Systemet kommer enkelt att kunna kompletteras med nya funktioner alltefter det att behoven uppstår tack vare den flexibla tekniska lösningen i form av modern pc-teknik. Satsningen på den nya tekniken utgör ett komplement och ett stöd till den lokala närvaron genom bankens medarbetare och ligger i linje med FöreningsSparbankens inriktning på att skapa valfrihet för kunderna när det gäller var, när och hur man som kund vill möta banken. - Investeringen i de nya automaterna är inledningen av en utveckling där bankens samlade tjänster görs åtkomliga via ett stort antal Internetbaserade mötesplatser, säger Gert Engman och fortsätter: - Vi bygger nu en långsiktig strategi kring Internetteknik och nya mötesplatser för våra kunder. Tillgängliga undersökningar pekar entydigt på att den typiske bankkunden ser Internet som en naturlig kanal för att utföra sina bankaffärer i framtiden. Genom den aktuella investeringen gör vi bl. a. FöreningsSparbanken via Internet tillgänglig även för dem av våra kunder som inte har tillgång till pc hemma eller på arbetsplatsen. Satsningen på nya bankautomater är en del av flera framtidsinriktade investeringar och åtgärder vi planerar de närmaste åren. En förutsättning för de nya automaterna är införandet av FöreningsSparbankens nya tekniska plattform som kommer att ske parallellt. Denna plattform bygger på det senaste inom Internet- och webbteknologin, ett landsomfattande höghastighetsnät för bankens intranät med koppling till ett hypermodernt informationslager, s.k. DataWarehouse, vilket möjliggör åtkomst till bl.a. kundinformation i realtid. Detta kommer att innebära avsevärda förbättringar av kvaliteten i mötet mellan banken och kunderna genom att banken bättre kommer att kunna presentera helheten i sina erbjudanden i individuellt anpassade lösningar. Strategisk partner och leverantör av bankautomaterna är Siemens/Nixdorf. Ett viktigt kriterium vid valet av leverantör har varit möjligheterna att tillgodose Förenings-Sparbankens högt ställda miljökrav. Valet av Siemens/Nixdorf säkerställer såväl en miljövänlig hantering av de gamla automaterna som att de nya automaterna till alla delar blir återvinningsbara. För ytterligare information: Gert Engman, vice VD, FöreningsSparbanken, tfn 070-5903818, 08-585 920 68 Bertil Deurell, FöreningsSparbanken, Kontorsutveckling tfn 08-585 920 78 Peter Tuscher, FöreningsSparbanken, Information & PR, tfn 0706-205 555, 08-585 915 67 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/11/27/19990205BIT00820/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/11/27/19990205BIT00820/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar