Kompletterande pressinformation

Kompletterande pressinformation 1997-11-14 Som framgick av gårdagens pressmeddelande placerades under onsdagens avslutande börshandel köporder i aktierna Astra A, Ericsson B, Sparbanken Sverige A och Volvo B. Detta skedde inom ramen för Swedbank Fondkommissions hantering av bankens aktieindexobligationslån 127, Svenska Klassiker. Aktieaffärerna genomfördes i syfte att täcka bankens risk i aktieindexobligationslånet. Swedbank Fondkommission agerade därvid, som också konstaterades i gårdagens pressmeddelande, på ett felaktigt sätt. För att kunderna skall hållas skadeslösa har banken beslutat följande; * Swedbank Fondkommission kommer i beräkningen av värde på avkastningen för Svenska Klassiker, att exkludera de affärer som genomfördes under onsdagens avslutande handel. Därmed får dessa affärer ingen betydelse för produktens avkastning. * Om kunden trots detta inte känner sig nöjd med sin teckning, erbjuder Swedbank Fondkommission kunden att senast den 21 november avstå från att fullfölja sitt köp. Svenska Klassiker är den senaste i raden av aktieindexobligationer som banken emitterat. Aktieindexobligationerna är uppskattade produkter, mycket beroende på att kunderna får ta del av aktiemarknadens utveckling utan att riskera sitt insatta kapital. Det aktuella aktieindexobligationslånets avkastning bestäms av kursutvecklingen på de fyra ingående aktierna. Det innebär att banken tar på sig att betala en avkastning som är beroende av kursutvecklingen på ingående aktierna. Det är en risk som banken redan nu måste täcka. Banken gör nu en genomgång av rutinerna för riskavtäckning av aktieindexobligationer. Denna genomgång syftar till att säkerställa att framtida riskavtäckningar inte får sådana konsekvenser som skett under onsdagen. För ytterligare information: Håkan Källåker, vVD, chef Swedbank Markets, tfn 08-790 15 30 Gunnar Andersson, vVD, Informationsdirektör, tfn 08-790 28 68 Einar Frydén, informationsansvarig, tfn 08-790 16 30, 070-511 00 33 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/11/14/19990208BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/11/14/19990208BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar