Konkurrensverket ger klartecken för FöreningsSparbanken

Konkurrensverket ger klartecken för FöreningsSparbanken Konkurrensverket har meddelat att verket beslutat lämna Sparbanken Sveriges planerade förvärv av aktierna i Föreningsbanken utan åtgärd. Vidare har Finansinspektionen stadfäst och registrerat den ändring av Föreningsbankens bolagsordning som utgör ett ytterligare villkor för samgåendet mellan de båda bankerna. Anmälningsperioden avseende Sparbanken Sveriges erbjudande om förvärv av aktier och teckningsoptioner i Föreningsbanken löper ut den 15 maj. Besked om i vilken utsträckning erbjudandet accepterats beräknas komma att lämnas omkring den 22 maj. För ytterligare information: Lars Nyberg, vice VD Föreningsbanken, tel 08-782 33 22 Nils-Fredrik Nyblæus, vice VD Sparbanken Sverige, tel 08-790 25 32 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/05/13/19990208BIT00690/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/05/13/19990208BIT00690/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar