Lars Idermark, stf VD i BureHälsa och sjukvård, Nils-Fredrik Nyblæus ny stf VD och koncernchef i FöreningsSparbanken

Lars Idermark, stf VD i Bure Hälsa och sjukvård, Nils-Fredrik Nyblæus ny stf VD och koncernchef i FöreningsSparbanken FöreningsSparbankens stf VD Lars Idermark har beslutat acceptera ett erbjudande från Bure Hälsa och sjukvård att bli stf VD i bolaget, som ingår i Investment AB Bure. Han tillträder sin nya befattning den 1 juli 2000. I anledning därav lämnar Lars Idermark vid bankens bolagsstämma den 12 april 2000 sina uppdrag som suppleant i styrelsen och som stf VD och koncernchef i FöreningsSparbanken. FöreningsSparbankens styrelse har på förslag av tillträdande VD och koncernchef Birgitta Johansson-Hedberg beslutat utse nuvarande vVD Nils-Fredrik Nyblæus till stf VD och koncernchef från bolagsstämman den 12 april. Nils-Fredrik Nyblæus avses därmed också vid bolagsstämman komma att föreslås som suppleant i FöreningsSparbankens styrelse. - Jag beklagar Lars Idermarks beslut. Han har spelat en viktig roll i FöreningsSparbankens utveckling. Samtidigt önskar jag Lars lycka till i de nya utmaningar han kommer att möta i sin nya verksamhet. Det känns även bra att omedelbart kunna ersätta Lars Idermark i hans roll som stf VD och koncernchef med Nils-Fredrik Nyblæus som inom Verkställande ledningen ansvarar för bl a finans- och ekonomifrågor, säger FöreningsSparbankens VD och koncernchef Göran Ahlström i en kommentar. Lars Idermark kommer att stanna kvar i banken efter bolagsstämman fram till och med den 30 juni 2000 för att kunna slutföra sina övriga uppgifter i banken. - Det har varit utomordentligt spännande och givande att arbeta inom FöreningsSparbanken. Det har varit många krävande år som nu också börjar ge resultat och jag ser mycket positivt på FöreningsSparbankens möjligheter i framtiden. För min egen del har jag ägnat sju år av mitt yrkesliv åt bankvärlden, först i Föreningsbanken och sedan i FöreningsSparbanken under en mycket omvälvande period. Det känns rätt att nu anta de nya utmaningar som ligger i den mycket expansiva privata hälso- och sjukvårdssektorn, där Bure är aktivt såväl i Sverige som i övriga Europa, säger Lars Idermark. För ytterligare information: Göran Ahlström, VD och koncernchef, tfn 08-585 928 98 Lars Idermark, tfn 08-585 911 75 Elisabeth Ström, vVD och informationsdirektör, tfn 08-585 915 06 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00760/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00760/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar