Lena Ahlström lämnar FöreningsSparbanken

Lena Ahlström lämnar FöreningsSparbanken Lena Ahlström har valt att lämna arbetet som vice VD FöreningsSparbanken med ansvar för Personal- och Kompetensutveckling. Hon rekryterades från SAS till FöreningsSparbanken i början av fusionen 1997. I två års tid har Lena arbetat med kompetensfrågor, organisations- och ledarutveckling i ett företag i stark omvandling. I hennes uppdrag ingick att utveckla nya former för kompetensutveckling i banken utifrån en helt ny teknisk plattform. Lena Ahlström har också varit drivande i den pedagogiska processen för att bygga en ny gemensam företagskultur. Lena lämnar banken den 1 september 1999, och övergår i egen konsultverksamhet där hon bland annat kommer att specialisera sig på förändringsprocesser, kul- tursammanslagningar och kompetensutveckling. Vice VD Nils-Fredrik Nyblaeus tar från och med den 1 september tills vidare över ansvaret i bankledningen för Personal- och Kompetensutvecklingsfrågorna med Staffan Ivarsson, som ingått i Lena Ahlströms ledningsgrupp, som ställföreträdande chef för enheten. För ytterligare information Lena Ahlström, vVD FöreningsSparbanken tel 08-5859 1035 Reinhold Geijer, VD och koncernchef tel 08-5859 2170 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00190/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar