Livsmedelshandeln och FöreningsSparbanken överens om kortavtal

Livsmedelshandeln och FöreningsSparbanken överens om kortavtal Ny prisstruktur ska stimulera övergången från kontant- till kortbetalning i butikerna SSLF (Sveriges Livsmedelshandlareförbund) har i samarbete med Svensk Handel träffat ett principavtal med FöreningsSparbanken beträffande kortbetalningar. Båda parter spår att användningen av bank-, betal- och Cash-kort i svensk dagligvaruhandel nu kommer att skjuta i höjden tack vare överenskommelsen. FöreningsSparbanken är ledande på marknaden för kort och kortinlösen i Sverige. -Avtalet innebär bl a gynnsammare ekonomiska villkor för livsmedelshandeln när kon-sumenterna betalar med kort, säger Håkan Nyberg, FöreningsSparbanken. Vidare har vi åtagit oss att snabbt introducera de lösningar med integrerade Cash-läsare i kassatermi-naler som livsmedelshandeln behöver för att fullt ut tillgodogöra sig fördelarna med Cash-tekniken, de elektroniska plånböckerna. Cash innebär både effektivare hantering i butikernas kassor och ökad säkerhet tack vare minskade kontantkassor. -Genom att ta ett helhetsgrepp och väga in flera aspekter, har vi fått till stånd ett avtal som innebär en radikal förbättring av livsmedelshandlarnas villkor för kortinlösen. Det innebär att vi lagt en bra grund för de kommersiella avtal kedjorna själva ska träffa med FöreningsSparbanken, säger Ivan Hernadi, förbundsdirektör för SSLF. -Mot den här bakgrunden kan vi ställa oss bakom och rekommendera våra medlemmar inom livsmedelshandeln att satsa på Cash-tekniken, inte minst som vi tror att Cash ökar kostnadseffektiviteten i butikernas betalningsflöden, säger Walter Sköldefors, Svensk Handel. I avtalet ingår även att man gemensamt ska utveckla andra säkra och effektiva betal-former som reducerar användningen av kontanter, främst då via Internet. Utvecklingen mot minskad kontantanvändning innebär betydande kostnadsfördelar som ytterst kom-mer konsumenterna till godo i form av lägre priser och bättre service. För ytterligare information, vänligen kontakta: Håkan Nyberg, FöreningsSparbanken, 08-585 922 87 Ivan Hernadi, Sveriges Livsmedelshandlareförbund, 08-441 91 90, 070-495 53 48 Bilaga: Pressmeddelande Stockholm, 18 maj 1998 Avtal med livsmedelshandlarna ska stimulera övergången från kontant- till kortbetalning i butikerna Efter en tids förhandlingar har vi idag träffat ett avtal kring priser och samarbete runt kontokort och Cash-tekniken med SSLF, Sveriges Livsmedelshandlareförbund i samarbete med Svensk Handel. Det är med stor tillfredsställelse jag nu kan berätta att SSLF nu inte bara ställer sig bakom utan aktivt ska arbeta för att betalning med kort ska öka kraftigt i livsmedelshandeln. Nu återstår att teckna avtal med kedjorna, men det arbetet kommer att ske i en ny anda när Cash inte motarbetas utan tvärt om rekommenderas från handelns egna organisationer. Avtalets innehåll Som vanligt i förhandlingar gäller det att både ge och ta. Avtalet är en helhetslösning, här är några av de punkter det omfattar: -vi sänker priset för kredit- och betalkort för livsmedelshandeln. -vi ska gemensamt utveckla kassaintegrerade Cash-terminaler. -SSLF rekommenderar sina medlemmar att införa Cash. -SSLF kommer inte att agera för vidaredebitering av kortavgifter direkt till kund. -vi ska gemensamt utveckla aktiviteter och koncept för att öka kortanvändningen. Totalt sett är avtalet en framgång för oss. Den intäktsminskning som blir kommer vi att hämta hem genom större volymer; den springande punkten är nämligen att alla parter nu förutspår en väsentligt ökad användning av kort, inklusive Cash-funktionen, i Sverige. Status Cash Beträffande Cash vill jag ta tillfället i akt och samtidigt lämna lite extra information och en lägesrapport kring lanseringen. Cash har en speciellt viktig roll i avtalet med SSLF. Cash ska komplettera vanlig kortbetalning och hjälpa oss att kraftigt reducera kontanthanter-ingen, speciellt då i livsmedelshandeln där också flertalet kortbetalningar sker. En kort repetition varför Cash-funktionen är bra för våra kunder: -Det går snabbt att betala med Cash -Man har alltid jämna pengar till hands -Slipper skrymmande växelmynt -7 köpställen av 10 accepterar inte kontokort -Sedlar och mynt kan vara ohygieniska eller direkt skadliga (för nickelallergiker t ex) att handskas med I Sverige är det inte på fler än ungefär 3 köpställen av 10 som man kan betala med något kort. Cirka 150.000 köpställen - butiker, kiosker, parkeringsautomater, caféer, klackbarer, servicebutiker, gatukök och biografer - tar bara kontanter, möjligen också Rikskuponer. Också den enskilde handlaren har mycket att vinna med Cash. Förutom att själva transak-tionen går snabbt, minskar också risken för misstag som felväxling och avstämningen av kassan går snabbare - en knapptryckning är allt som krävs för att pengarna ska slussas iväg till banken vid dagens slut. Ett annat tungt argument är att rånrisken minskar. När kontant-kassorna reduceras blir både butiksrån och överfall vid serviceboxar mindre intressanta för kriminella. Nu i maj är det i storleksordningen 11.000 köpställen i Sverige som tar emot Cash, vid slutet av året kommer de att vara minst 30.000. I och med att Cash nu lanseras i Stock-holm har också startskottet för den landsomfattande lanseringen gått. Mot bakgrund av vår redan starka position på kortsidan, lovar det gott att vi nu dessutom kan värva ytterligare ett par tusen livsmedelshandlare i Sverige till vårt lag. Konkret information om vad avtalet innebär praktiskt ute på kontoren kommer att distri-bueras via de vanliga kanalerna inom kort. Varma vårhälsningar från Håkan Nyberg Chef för FöreningsSparbanken Kort ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/05/19/19990205BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/05/19/19990205BIT00110/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar