Mats Lagerqvist ny chef för Kapitalförvaltning Robur AB

Mats Lagerqvist ny chef för kapitalförvaltningen i Robur AB Till ny chef för kapitalförvaltningen i Robur AB efter Joachim Spetz som lämnar Robur för att bli VD för Handelsbanken Fonder, har utsetts Mats Lagerqvist. Mats Lagerqvist är tidigare stf. chef för kapitalförvaltningen, samt räntechef i Robur AB. Till ny stf. kapitalförvaltningschef i Robur AB har utsetts Mikael Näslund, som samtidigt fortsätter som aktiechef. Till ny räntechef i Robur AB har utsetts Håkan Johansson. De nya befattningshavarna inom Robur tillträder sina uppgifter med omedelbar verkan. För ytterligare information Peter Nilsson, VD Robur AB, tfn 08-5859 24 59 Mats Lagerqvist, chef kapitalförvaltningen Robur AB, tfn 08-5859 24 11. Einar Frydén, informationsansvarig FöreningsSparbanken, tfn 08-5859 16 30, 0705-11 00 33 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00300/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar