Mikael Näslund har i dag lämnat sin tjänst som aktiechef och förvaltare i Robur AB

PRESSINFORMATION 2000-03-20 Mikael Näslund har i dag lämnat sin tjänst som aktiechef och förvaltare i Robur AB. Mats Lagerqvist, chef för kapitalförvaltningen i Robur har utsetts till tillförordnad aktiechef. Stefan Franzén, chef utländska aktier, övertar förvaltningsansvaret för Contura, Amerikafonden och American Equity Fund. Johan Hedén, portföljförvaltare, övertar förvaltningsansvaret för Mixfonden, Mixfond Mega, JM Bofond och Mixfond Pension. För ytterligare information, Mats Lagerqvist, chef kapitalförvaltningen Robur AB, tfn 08-5859 24 11 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00970/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar