Möjligt att köpa och sälja fondandelar i FöreningsSparbanken via Internet

Möjligt att köpa och sälja fondandelar i FöreningsSparbanken via Internet Nu kan FöreningsSparbankens kunder sköta sina fondinnehav via Internet. I dagarna utökas basutbudet i FöreningsSparbanken via Internet med möjligheten att köpa, sälja och flytta fondandelar. - Vi anser att den nya tjänsten ligger rätt i tiden. Intresset för fondsparande är mycket stort och Internettjänsten ökar tillgängligheten och ger fondspararna möjlighet att följa utvecklingen av sitt fondinnehav dagligen om de så önskar, säger Edvind Nygaard, projektledare för fondhandel i FöreningsSparbanken via Internet. För att kunna använda den nya tjänsten måste kunden ha FöreningsSparbanken via Internet och ett befintligt fondkonto. Det är ännu inte möjligt att öppna ett fondkonto direkt på nätet. Till att börja med gäller tjänsten Roburs aktie- och räntefonder, men inom kort kommer även Allemansfonder att vara tillgängliga. - Tjänsten ska vara enkel och tydlig för kunden, säger Edvind Nygaard. Det går att se senaste kurs, antal andelar, nuvärde på innehavet och anskaffningsvärdet. Vid försäljning får kunden också en preliminär redovisning av eventuell reavinst-beskattning. Tjänsten ger också snabb återkoppling. Handlar kunden före kl. 16.30 kan han eller hon i normala fall se sitt nya innehav via halvåttatiden samma kväll. För ytterligare information: Peter Nordblad, chef FöreningsSparbanken via Internet, tfn 08-585 925 65, 0708-66 86 54, e-post peter.nordblad@foreningssparbanken.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/02/24/19990205BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/02/24/19990205BIT00580/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar