Myrdalspriset 1996 utdelat

Myrdalspriset 1996 utdelat Lena Edlund har tilldelats Gunnar Myrdals pris 1996 för sin artikel "Pigor och pigor". Juryns motivering: Lena Edlund tillämpar i sin artikel ekonomisk teori på ett nytt område, äktenskapsbildning, och visar på betydelsen av lönestruktur och skattesystem för andelen kvinnor som ingår äktenskap i olika utbildningsgrupper. Myrdalspriset utdelas varje år av Sparbanken för bästa artikel under året i National-ekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. I juryn ingår redaktör Jan Magnus Fahlström, professor Eskil Wadensjö, professor Lars Bergman och direktör Enrique Rodriguez. För ytterligare information: Enrique Rodriguez, Sparbanken Sverige AB, tel 08-790 20 17 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/01/09/19990212BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/01/09/19990212BIT00440/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar