Myrdalspriset 1997 utdelat

Myrdalspriset 1997 utdelat Ulf Jakobsson har tilldelats Gunnar Myrdals pris 1997 för sin artikel "Den svenska devalveringscykeln". Juryns motivering: Ulf Jakobsson presenterar ett intressant och välskrivet inlägg i den ekonomiska debatten. Artikeln behandlar frågor som dessutom är centrala för den ekonomiska politiken. Myrdalspriset utdelas varje år av FöreningsSparbanken för bästa artikel under året i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. I juryn ingår redaktör Jan Magnus Fahlström, professor Eskil Wadensjö, professor Lars Bergman och bankdirektör Enrique Rodriguez. För ytterligare information: Enrique Rodriguez, FöreningsSparbanken AB, tfn 08-585 920 17 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/01/14/19990205BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/01/14/19990205BIT00720/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar