Myrdalspriset 1999 utdelat till professor Ari Kokko

Myrdalspriset 1999 utdelat till professor Ari Kokko 1999-års Myrdalspris tilldelas professor Ari Kokko för uppsatsen "Asienkrisen: många likheter med den svenska krisen". Juryns motivering: Under 1990-talet har ett antal länder drabbats av spektakulära finans- och valutakriser. Ari Kokko analyserar den asiatiska finanskrisen med utgångspunkt från mönstret från den svenska krisen i början av 1990-talet. Författaren kartlägger centrala likheter i de bägge förloppen på ett koncist, välskrivet och klargörande sätt. Myrdalspriset utdelas varje år av FöreningsSparbanken för bästa artikel under året i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. I juryn ingår redaktör Johan Schück, professor Harry Flam, professor Lars Jonung och bankdirektör, fil.doktor Enrique Rodriguez. För ytterligare information: Enrique Rodriguez, FöreningsSparbanken, tfn 08-585 920 17, fax 08-585 927 77 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar