Nära 1.200 väljer förtidspension i FöreningsSparbanken

Nära 1.200 väljer förtidspension i FöreningsSparbanken I samband med bildandet av FöreningsSparbanken meddelade den nya bankens ledning att banken den 1 januari år 2000 skall ha netto minst två tusen medarbetare färre än vid samgåendet. Personalminskningen skall ske genom en satsning på stöd och kompetensutveckling för de som väljer att satsa på en ny karriär utanför banken samt genom förtidspensionering. Erbjudandet om förtidspensionering riktades till samtliga anställda födda år 1941 eller tidigare. Vid dagens sammanträde med styrelsen i FöreningsSparbanken rapporterades att 1.200 av de totalt 1.400 medarbetare som fått erbjudandet hittills beslutat välja att förtidspensionera sig. Medarbetarna kommer att lämna verksamheten enligt individuella över- enskommelser successivt under perioden fram till den 1 januari år 2000, då de som accepterat erbjudandet kommer att ha lämnat banken. Kostnaderna för förtidspensioneringarna beräknas preliminärt komma att uppgå till 900 miljoner och avses belasta 1997 års resultat som omställningskostnad. De medarbetare som önskar utnyttja programmet för stöd och kompetensutveckling med avsikt att lämna banken, skall senast den 30 juni 1998 träffa överenskommelse med banken om detta. För ytterligare information: Lars Idermark, vVD, tfn 08-585 911 75 Nils-Fredrik Nyblæus, vVD, tfn 08-585 925 32 Einar Frydén, Informationsansvarig, tfn 070-511 00 33 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/12/17/19990205BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/12/17/19990205BIT00750/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar