Nära 500 körer anmälda hittills till Sveriges största körtävling

Nära 500 körer anmälda hittills till Sveriges största körtävling Satsningen innebär att svenskt körliv under en tvåårsperiod får ca 10 miljoner kronor, och för dessa medel kommer det bl.a. att anordnas en landsomfattande körtävling, Svenska mästerskapet i körsång, med stor final i Globen den 15 november 1997. Sponsorprojektet som fått namnet Toner för Miljoner är ett samarbete mellan Föreningsbanken, Sparbanken och TV4. - Körtävlingen som är huvudnumret inom Toner för Miljoner har fått ett mycket bra gensvar. Nära 500 körer med över 12 000 sångare har redan anmält sig, och man kan redan nu säga att detta kommer att bli en succé, säger Gunnar Andersson, vice verkställande direktör i Sparbanken Sverige. - Detta är den största nationella körtävlingen i Sverige någonsin, och ett otroligt lyft för körsverige. Det är glädjande att näringslivet väljer att stödja kulturlivet, och uppenbarligen ligger det också rätt i tiden med tanke på det enorma gensvaret vi fått, säger Fred Sjöberg på Toner för Miljoner- kansliet. Projektgrupper har bildats i varje län med representanter från både bank och körliv. Dessa sprider information och verkar som ambassadörer för Toner för Miljoner, ofta i samarbete med den lokala TV4-stationen. Representanter för Toner för Miljoner finns även på plats på åtta sångfestivaler i Sverige i sommar, exempelvis Baltisk Körfestival i Visby 25-28 juni och Ton i Norden i Uddevalla 30 juni-6 juli. I mitten av september äger länstävlingarna rum. Dessa följs sedan av regionfinaler och stor riksfinal i Stockholm. Toner för Miljoner är inte bara körtävlingen. Stora summor pengar är också avsatta för de pedagogiska aktiviteter som inleds under hösten, exempelvis genomförandet av kortkurser för körsångare i syfte att utveckla svensk körsång. Dessa aktiviteter sker inom ramen för samarbetsavtalet med KÖRSAM och dess medlemsorganisationer. Projektet presenteras närmare på Internetadressen www.sparbanken.se För ytterligare information: Gunnar Andersson, vVD Sparbanken Sverige, tfn 08-790 28 68 Claes Fagerström, Projektledare, tfn 08-790 10 71 Fred Sjöberg, Toner för Miljoner-kansliet, tfn 019-18 51 74 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/06/25/19990208BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/06/25/19990208BIT00600/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar