NetTrade prioriterar nuvarande kunder

NetTrade prioriterar nuvarande kunder Antalet affärer och antalet kunder i FöreningsSparbankens aktiehandel via Internet, NetTrade, har mer än fördubblats under året. För att inte låta den kraftigt ökade affärsvolymen drabba servicenivån har FöreningsSparbanken beslutat att koncentrera arbetet i NetTrade till de befintliga kunderna. Det innebär under en övergångsperiod, som längst till i slutet av januari, att inga nya kunder kommer att anslutas till NetTrade. I genomsnitt ansluts cirka 150 nya kunder per dag. Detta i kombination med den senaste tidens intensiva aktivitet på OM Stockholmsbörsen har lett till att NetTrades data- och telefonsystem vid flera tillfällen överbelastats med försämrad service till de drygt 24 000 kunderna i NetTrade som följd. - Kunder som valt oss måste vara nöjda och alltid kunna räkna med bästa möjliga tillgänglighet och service, säger Annika Fagerlund, ansvarig för NetTrade. Vi är marknadsledande och tar vårt ansvar för att hålla kvaliteten på marknaden för aktiehandel via Internet. Våra nuvarande kunder ska få bästa möjliga service, samtidigt som alla nya kunder ska kunna ställa samma höga krav. Därför stänger vi idag tillfälligt sidan där nya kunder anmäler sig. Arbetet med att bygga ut kapaciteten i NetTrade är i full gång. Bland annat byggs datakapaciteten ut och en tidigare beställd ny telefonväxel installeras inom kort. Samtidigt omstruktureras bemanning och arbetsformer för att effektivt och snabbt kunna hantera också avsevärt högre volymer än dagens. -När vi senast den 31 januari år 2000 öppnar upp NetTrade också för nya kunder kommer vi att kunna säkerställa att alla kunder får den goda tillgänglighet och höga servicenivå som både nuvarande och nya kunder har rätt att kräva av oss. Vi är redan marknadsledare och vår ambition är att bli ännu bättre, säger Annika Fagerlund. För ytterligare information: Annika Fagerlund, ansvarig NetTrade, tfn 070 - 540 31 37 Annika.fagerlund@foreningssparbanken.se Ronny Jacobsson, privatmarknadschef, Swedbank Fondkommission, Tfn, 070 - 570 21 95 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00480/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar