Ny aktieindexobligation-SPAX Världen

FöreningsSparbanken ger ut en ny aktieindexobligation - SPAX "Världen", med garanterad avkastning Med SPAX "Världen" - FöreningsSparbankens aktieindexobligation - erhålls en garanterad avkastning på minst sju procent för hela placeringsperioden på cirka 3,5 år. Detta motsvarar en årlig ränta på cirka två procent. Dessutom erhålls en extra avkastning beroende på utvecklingen av en korg med fyra olika aktieindex som speglar utvecklingen på aktiemarknaderna i USA, Europa och Japan. - Vad gäller världsekonomin och utvecklingen på aktiebörserna råder stor osäkerhet. Den senaste tidens händelseutveckling i USA och världen har gjort osäkerheten inför framtiden och utvecklingen av de finansiella marknaderna ännu större, säger Ronny Jacobsson, aktiechef på Swedbank Markets. SPAX är en placering som är ett intressant alternativ när börsen är osäker. Anmälningsperioden för nya SPAX är15 oktober till 26 oktober och likviddag är den 7 november 2001. Nominellt belopp, garanterad avkastning och eventuell extra avkastning betalas ut den 25 maj 2005. Lägsta köpbeloppet 5 000 kronor. Därefter kan den köpas i poster om 1 000 kronor. Obligationerna registreras hos VPC och börsnoteras på SOX. Fullständiga villkor för obligationerna i SPAX finns i emissionsbilagan, som finns på FöreningsSparbankens hemsida, www.foreningssparbanken.se/spax. För ytterligare information: Ronny Jacobsson, aktiechef Swedbank Markets, tfn 08-585 920 49 Christina Sjöberg, marknads- och informationschef Swedbank Markets, tfn 08- 585 937 01, mobil 070-588 10 07. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/12/20011011BIT00950/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/12/20011011BIT00950/bit0001.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar