Ny profil på plats

Ny profil på plats Under maj och juni månad kommer FöreningsSparbankens nya symbol; myntet att ersätta kärvarna och ekarna på över 1000 bankkontor i landet. Hela processen med skyltombyte och byte av samtliga profilbärare beräknas vara färdig till midsommar. Det kopparfärgade myntet som är designat av Lars Hall designades från början i 3D-grafik och existerade bara i tryck. När det skulle appliceras i tredimensionell form, dvs skyltar, fick man använda sig av en datorteknik som kallas SLA; stereo litografi. Den färdiga 80 cm höga, 8 kilo tunga FöreningsSparbanksskylten kommer snart att vara Sveriges vanligaste banksymbol. Skylten tillverkas i glasfiberarmerad polyester och ABS-plast som visat sig vara miljövänliga material och lämpliga att måla på. Båda varianterna används nu dels i de dubbelsidiga mynt som sticker ut från fasaden och dels i skyltarna som sätts direkt på fasaden. För att få fram den karakteristiska skiftningen i ett kopparmynt har en mängd olika tekniker testats innan man hittade den nya metalleffektlack som gav det önskvärda skimret. Vid skymning och kvällsljus tänds en liten spotlight som hjälper till att framhäva myntet och gör dess relieff än mer levande. Det är av ekonomiska skäl och miljöskäl som omprofileringen sträcker sig över en längre period. Banken har valt att sätta de upp den nya skyltarna samtidigt som de gamla tas ned. Det innebär bl a att kranbilarna som sköter demontering och montering av drygt 3000 skyltar, inte behöver åka landet runt två gånger. Av miljöskäl var det också viktigt att säkerställa återanvändningen av de gamla neonskyltarna. Den här metoden gör också att kostnaderna för logotypebytet är 40% lägre än vid den omprofilering Sparbanken genomförde 1991. Följande företag har varit inblandade i processen: Lars Hall AB, Stockholm Wahlberg Produktion AB, Stockholm Solna Modellsnickeri, Solna Bra Reklam, Spånga Vinga Ljus, Göteborg TIPS! Bilder på de nya skyltarna finns att ladda ned på www.foreningssparbanken.se Klicka på pressmeddelande "ny profil" under rubriken media. För ytterligare information kontakta gärna FöreningsSparbanken vVD Elisabeth Ström tel 08-5859 1506 eller Informationschef Eva Roberti tel 08-5859 3675 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/05/12/19990205BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/05/12/19990205BIT00140/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar