Ny ränta på FöreningsSparbankens fackliga medlemslån

Ny ränta på FöreningsSparbankens fackliga Medlemslån Räntan på FöreningsSparbankens Medlemslån höjs marginellt för sista kvartalet 1998. Den nya räntan är 8,18 procent och gäller under perioden 1:a oktober till och med den 31:a december 1998. Föregående kvartal var räntan 8,15 procent. Intresset för Medlemslånet är stort, under den senaste 12-månadersperioden ökade utlåningen med cirka 13 procent. Medlemslånet ger många kunder möjlighet att bl.a. lösa kontokortsskulder och andra dyra krediter. Räntan på FöreningsSparbanken Medlemslån är marknadsanpassad och fastställs i början av varje kvartal till Stibor 90 dagar + 3,90 procentenheter. Det innebär att Medlemslånet har omkring tre procentenheter lägre ränta än andra banklån utan säkerhet. Inga avgifter tillkommer. Idag ändras även räntan på FöreningsSparbankens MedlemsBillån till 7,48 procent. Lånet introducerades i augusti 1995 och vänder sig till fackliga medlemmar som skall köpa ny eller begagnad bil. Även räntan på MedlemsBillånet är marknadsanpassad och fastställs första bankdagen varje månad till Stibor 90 dagar + 3,20 procentenheter. Ingen uppläggningsavgift tas ut och ej heller aviseringsavgift om kunden väljer automatisk betalning av lånet. För ytterligare information om Medlemslån: Maud Rodriguez-Forsgren, FöreningsSparbanken, tfn 08-585 920 94 Erik Forsman, FöreningsSparbanken, tfn 08-585 916 02 För ytterligare information om MedlemsBillån: Stefan Wigström, FöreningsSparbanken Finans, tfn 08-585 933 42

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.