Ny svensk marknad för kommunobligationer

Ny svensk marknad för kommunobligationer FöreningsSparbanken AB och Kommuninvest i Sverige AB etablerar nu en svensk marknad för kommunobligationer. Första steget tas när Kommuninvest i samarbete med FöreningsSparbanken under onsdagen emitterar ett femårigt obligationslån på 1 miljard kronor. Lånet är det första i sitt slag och riktar sig till större svenska och nordiska placerare. - Vi har tidigare gjort merparten av vår upplåning utomlands. Med en inhemsk marknad för kommunobligationer får svenska kommuner och landsting en mer kostnadseffektiv finansiering, säger Lars Andersson som är vd på Kommuninvest. Kommuninvest emitterar obligationslånet i samarbete med Swedbank Markets, som ansvarar för FöreningsSparbankens kapitalmarknadsverksamhet. Lånet löper till 2003-05-05. Räntan kommer att ligga 0,25 procent p.a. över statens obligation 1033, som förfaller samma datum. Kommuninvest ägs av Kommuninvest ekonomisk förening som för närvarande har 95 kommuner och 2 landsting som medlemmar. Kommuninvest är ett kommunalt finansiellt samarbete. Medlemmarna tecknar generell solidarisk borgen för Kommuninvest, som har betyget Aa2 i svenska kronor från ratinginstitutet Moody's, att jämföras med staten som har Aa1. - Efterfrågan på alternativa placeringsmöjligheter med hög kreditvärdighet har ökat. Eftersom statens upplåningsbehov minskar kommer kommunerna att få en växande betydelse på kapitalmarknaden, säger Robert Charpentier som är ansvarig för Swedbank Markets enhet Finansieringar. - Det är betydelsefullt att den svenska obligationsmarknaden utvecklas inte minst inför skapandet av EMU. Samarbetet med Kommuninvest är viktigt i detta sammanhang. Vi har båda en stark ställning inom våra respektive områden, och kan tillsammans utveckla intressanta finansieringsmöjligheter för landets kommuner. De nära kundrelationerna och det mångåriga samarbetet som FöreningsSparbanken och de fristående sparbankerna har med kommuner i hela landet gör denna satsning naturlig för oss, säger Sören Andersson, ansvarig för kommunsegmentet inom FöreningsSparbanken. För ytterligare information, kontakta: Lars M Andersson, vd Kommuninvest i Sverige AB, tel 019-167800 Sören Andersson, vice vd FöreningsSparbanken, tel 08-58591029 Robert Charpentier, chef Finansieringar Swedbank Markets, tel 08-58592934 Einar Frydén, informations- och pressansvarig FöreningsSparbanken, tel 08- 58591630, mobil 0705-110033 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/03/04/19990205BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/03/04/19990205BIT00500/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar