Nya köpoptioner lanseras idag

Nya köpoptioner lanseras idag FöreningsSparbanken utfärdar totalt 21 nya långa köpoptioner (warrants) den 8 mars. Av dessa är det fyra bolag - SEC B (Société Européenne de Communication), TurnIT B, Investor B och OM Gruppen - i vilka banken tidigare inte utfärdat optioner. Övriga är köpoptioner med nya lösenpriser och löptider i aktieslag som FöreningsSparbanken utfärdat köpoptioner i.. - Vi fortsätter att utfärda köpoptioner inom IT-sektorn: SEC är ett telekombolag, noterat som depåbevis på Stockholmsbörsen och TurnIT är ett utvecklingsbolag för mindre och medelstora IT-bolag noterat på O-listan. För investerare som vill välja investmentbolag för att sprida riskerna lanserar vi köpoptioner i Investor, säger Christina Sjöberg, marknadschef på Swedbank Markets, i en kommentar. Det pågår stora förändringar med ökat internationellt samarbete mellan börser och nya marknadsplatser. Genom köpoption avseende OM Gruppen erbjuder FöreningsSparbanken en möjlighet att delta i den fortsatta utvecklingen. Namn Lösenpris Inlösendag Börskod LME B 890 2001-03-09 LME1 890 LME B 1010 2001-06-08 LME11010 LME B 570 2001-09-14 LME1 570 LME B 1180 2001-10-12 LME11180 NOKIA 1560 2001-03-09 NOK11560 NOKIA 2100 2001-10-12 NOK12100 NOKIA 2500 2001-11-09 NOK12500 FRONTEC B 190 2001-09-14 FTC1 190 FRONTEC B 230 2001-10-12 FTC1 230 ALLGON 270 2001-09-14 ALG1 270 ELUX 230 2001-10-12 ELX1 230 PH&U 510 2001-10-12 PHU1 510 FSPA 145 2001-10-12 FSP1 145 ASTRAZENECA 400 2001-10-12 AZN1 400 VOLVO B 290 2001-03-09 VOL1C290 NETCOM B 635 2001-03-09 NCO1 635 NETCOM B 900 2001-10-12 NCO1 900 OMG 510 2001-06-08 OMG1 510 TURNIT 300 2001-03-09 TRN1 300 SEC B 100 2001-03-09 SEC1 100 INVESTOR B 140 2001-10-12 INV1 140 I TV4 Text TV sidan 178 redovisas kurserna på FöreningsSparbankens långa köpoptioner med 15 min fördröjning. För ytterligare information: Christina Sjöberg, Marknads- och informationschef, Swedbank Markets, tel: 08 - 58 59 37 01, 070 - 588 10 07. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00280/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar