Nya NetTrade klart i mars

Nya NetTrade klart i mars Ordervolymen i FöreningsSparbankens aktiehandelssystem på Internet, NetTrade, har fördubblats sedan banken i november beslutade att fokusera på servicen till dåvarande kunder och tills vidare inte ansluta nya kunder till NetTrade. FöreningsSparbanken har därför, för att kunna ge fullgod service åt både nuvarande och nya kunder, nu beslutat att tidigarelägga övergången till nästa, mer utvecklade teknikplattform för NetTrade, NetTrade3. Övergången till den nya teknikplattformen beräknas vara genomförd under mars månad. Detta innebär samtidigt att det först är då som nya kunder återkommer att kunna ansluta sig till NetTrade. NetTrade3, som nu sluttestas, medför flera förbättringar för NetTrade:s kunder. Bland annat innehåller den nya teknikplattformen utökad kapacitet, en utvecklad portföljhanterare, förlängd ordergiltighet, ny webblayout och smidigare orderläggning. Befintliga kunder kommer successivt att slussas över till NetTrade3 under våren. - De kundtester vi nu håller på att slutföra med NetTrade3 har givit mycket positiva reaktioner från de kunder som medverkat. Särskilt har man givit högt betyg åt den förbättrade överblicken och den ökade smidigheten i orderläggningen. Den modernare och tydligare layouten har också rönt uppskattning. Testen av NetTrade3 visar att vi i och med att vi tar den nya plattformen i bruk, kommer att stå väl rustade för att möta marknadens och kundernas krav på en snabb och effektiv aktiehandelstjänst med hög tillgänglighet, säger Annika Fagerlund, chef för NetTade. För ytterligare information: Annika Fagerlund, chef NetTrade, tfn 070-540 31 37 Annika.fagerlund@foreningssparbanken.se Ronny Jacobsson, privatmarknadschef, Swedbank Fondkommission, tfn 070-570 21 95 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00420/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar