Nyutnämningar inom Robur Kapitalförvaltning

NYUTNÄMNINGAR INOM ROBUR KAPITALFÖRVALTNING Robur Kapitalförvaltning ansvarar för förvaltningen av aktie- och räntefonder samt diskretionär kapitalförvaltning inom nya Roburkoncernen. Vid årsskiftet uppgick förvaltat kapital till drygt 310 Mdr, varav 290 Mdr i aktie- och räntefonder. Till ny chef för Robur Kapitalförvaltning har som tidigare meddelats nuvarande aktiechefen Joachim Spetz utsetts. Mats Lagerqvist, räntechef, har utsetts till Joachim Spetz ställföreträdare. Håkan Johansson är liksom tidigare ställföreträdande räntechef med ansvar för Roburs makroanalys. Till ny aktiechef har Mikael Näslund utsetts. Mikael har hittills ansvarat för förvaltningen av utlandsplacerande aktiefonder och har totalt arbetat 9 år på Robur. Marianne Nilsson tillträder en befattning som ställföreträdande aktiechef, bl a med särskilt ansvar för ägarfrågor. Marianne, som innehaft olika befattningar inom Roburkoncernen sedan 1987, kommer även att bli förvaltningsansvarig för Roburs aktiefond Medica. Denna fond, som lanseras under våren, kommer att placera i läkemedelsbolag och företag verksamma inom medicinskt teknik. Stefan Franzén, idag förvaltare för bl a Roburs Europafond, blir nu chef för Roburs utlandsplacerande aktiefonder. För ytterligare information kontakta: Joachim Spetz, Chef Robur Kapitalförvaltning, 08-58 59 20 21 Mats Lagerqvist, Stf chef Robur Kapitalförvaltning och Räntechef, 08-58 59 24 11 Mikael Näslund, Aktiechef, 08-58 59 24 17 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00190/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar