Ökad satsning på kapitalförvaltning i FöreningsSparbanken

Ökad satsning på kapitalförvaltning i FöreningsSparbanken FöreningsSparbanken har i dag beslutat att i ett särskilt bolag, FöreningsSparbanken Kapitalförvaltning AB, bedriva bankens diskretionära kapitalförvaltning. Beslutet förutsätter erforderliga myndighetstillstånd. FöreningsSparbanken Kapitalförvaltning AB kommer som en självständig enhet att ansvara för bankens kapitalförvaltning för företag, kommuner, landsting, organisationer och större privata placerare. Det förvaltade kapitalet i verksamheten uppgår initialt till cirka 24 miljarder kronor. Till verkställande direktör för bolaget kommer att utses Per Molin, i dag ansvarig för Swedbank Kapitalförvaltning inom Swedbank Markets. Styrelseordförande blir Anders Lannebo. - Bildandet av FöreningsSparbanken Kapitalförvaltning är en naturlig konsekvens av vår ökade kundfokusering och uppgradering av kapitalförvaltningen. Detta är ett av FöreningsSparbankens prioriterade områden i den fortsatta utvecklingen av banken, säger Reinhold Geijer, FöreningsSparbankens VD i en kommentar. För ytterligare information: Anders Lannebo, tfn 08-585 912 50 Per Molin, tfn 08-585 924 88 Gunnar Andersson, Informationsdirektör, tfn 08-585 928 68 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/02/16/19990205BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/02/16/19990205BIT00670/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar