Östersjöregionen mycket "hetare" än vad de flesta hittills har trott!

Östersjöregionen mycket "hetare" än vad de flesta hittills har trott! Östersjöregionen har under de senaste åren genomgått en mycket snabb förvandling. Den tidigare tudelningen mellan öst och väst är nu på väg att brytas inte bara politiskt utan även ekonomiskt. Förutsättningar finns för att Östersjöregionen ska bli en av högst ett tiotal ekonomiskt riktigt intressanta regioner i världen under 2000-talets inledning. Östersjöregionen är både en stor marknad och en intressant produktionsbas för många företag med sitt konkurrenskraftiga kostnadsläge och internationella företagskunnande, sina rika naturresurser och sin höga kompetensnivå. Detta framgår av den rapport om situationen i Östersjöregionen som tagits fram gemensamt av FöreningsSparbanken och EuroFutures. Rapporten är en faktasammanställning om demografi, ekonomi, handel, investeringar, infrastruktur, kommunikationer, politik och arbetsmarknad i de nio länder som gränsar till Östersjön, samt Island och Norge. Syftet med rapporten är att presentera lättillgängliga fakta om en region som i omvärldens ögon fortfarande betraktas som splittrad och svag. Rapporten är ett led i att bygga upp kunskaperna och sprida information om den när-region som är så betydelsefull för svensk ekonomi och svenska företags framtida utveckling. Av rapporten framgår bl.a. att de fem grannländerna i Östersjöregionen snabbt har blivit en betydelsefull marknad för många svenska företag. Såväl export som import har årligen vuxit med tvåsiffriga tal. Den svenska handeln med Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland är i dag mer än dubbelt så stor som handeln med Kina. I takt med den ökade handeln i regionen har intresset för vidgat samarbete och ännu mer affärsverksamhet vuxit bland svenska företag. Inte minst för de små och medelstora företagen har Östersjöregionen blivit en ny möjlighet för framtida expansion. Många problem återstår ännu att lösa för att regionen ska få karaktären av den globala "hot-spot" som den har förutsättningar till. I rapporten dras slutsatsen att insatser måste till för att stabilisera de finansiella marknaderna, förbättra finansieringsmöjligheterna för speciellt de mindre och medelstora företagen, modernisera såväl statliga institutioner som fysisk infrastruktur samt säkerställa både väl fungerande marknader och ett socialt välfärdssystem. Ytterligare exemplar av rapporten kan beställas från EuroFutures på fax 08-613 08 08. För ytterligare information: Sören Andersson, vVD FöreningsSparbanken, tfn 08-585 910 29 Einar Frydén, pressansvarig FöreningsSparbanken, tfn 08-585 916 30 Carl Fredriksson, EuroFutures, tfn 08-613 08 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/01/20/19990205BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/01/20/19990205BIT00700/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar