Positivt för hushållen för andra året i rad

Positivt för hushållen för andra året i rad Fickekonomen 2000 presenteras idag av Institutet för privatekonomi vid FöreningsSparbanken. Den innehåller en hel del användbara fakta kring privatekonomi. För den som har den skriftliga versionen av Bankboken finns här uppdaterade siffror och beräkningar. Nödvändiga levnadskostnader - I Fickekonomen framgår bl.a. hur stora nödvändiga levnadskostnader är i år. En jämförelse ett år bakåt i tiden visar att dessa är svagt stigande, men att prisökningarna inte utgör något allvarligt hot mot löntagarhushållen. Inga sensationella prisökningar har skett, konstaterar Ylva Yngveson vid Institutet för privatekonomi. Av intresse är snarare att våra mätningar ger vid handen att matkostnaderna sjunkit något för våra typhushåll. Ökad konkurrens och övergång från extrapriser till ständiga lågpriser är några av orsakerna. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT01010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT01010/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar