Presentation av bokslutskommuniké från FöreningsSparbanken

PRESENTATION AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FRÅN FÖRENINGSSPARBANKEN Torsdagen den 15 februari publiceras FöreningsSparbankens bokslutskommuniké för 2000. I samband härmed inbjuder FöreningsSparbanken till följande: * Presskonferens klockan 14:00, Nemessalen, Brunkebergstorg 8. Var vänlig anmäl genom att fylla i och faxa talongen nedan eller via e- post: ir@foreningssparbanken.se. * Fördjupad presentation för analytiker klockan 16:00, Nemesalen, Brunkebergstorg 8. Var vänlig anmäl genom att fylla i och faxa talongen nedan eller via e- post: ir@foreningssparbanken.se. * Internationell telefonkonferens, klockan 18:30 För att delta i telefonkonferensen ringer Ni +44 20 8240 8245 tio minuter innan konferensen startar. Om Ni i efterhand önskar lyssna på konferensen ringer Ni +44 20 8288 4459 och anger kod 690 322. Var vänlig anmäl genom att fylla i och faxa talongen nedan eller via e- post: ir@foreningssparbanken.se * Presentation i London den 16 februari Presentationen hålls på Radisson Edwardian Pastoria Hotel och börjar klockan 11:00 (London tid) Var vänlig anmäl genom att fylla i och faxa talongen nedan eller via e- post: ir@foreningssparbanken.se. Med vänliga hälsningar, FöreningsSparbanken Investor Relations Staffan Salén Telefon 08 5859 2779 eller e-mail staffan.salen@foreningssparbanken.se ...................................... Vänligen returnera till Marie Persson, faxnr 08-723 71 32 el. via e-mail ir@foreningssparbanken.se Jag anmäler mig att närvara vid * Presskonferens * Analytikerpresentationen * Telefonkonferens * Presentation i London Namn..................... Företag..................... Tel........E-post............ ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00240/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar