Pressinbjudan till seminarium under Almedalsveckan

Seminarium under Almedalsveckan: Är ökad konkurrens i finanssektorn bra eller dåligt för konsumenter och samhälle? · Leder ökad konkurrens inom banksektorn till bättre service? · Leder livsmedelskedjornas banksatsningar till lägre avgifter och bättre villkor för bankkunderna eller kan de leda till högre priser och minskad konkurrens i livsmedelssektorn? · Kommer det att bli dyrare och svårare för företag i glesbygd att få krediter om de nya aktörerna lyckas ta stora marknadsandelar av den privata inlåningen? · Kommer utvecklingen av kostnadseffektiva system för penningtransaktioner att gynnas eller försvåras av nischaktörernas inträde? Dessa och andra högaktuella frågor kommer att diskuteras på seminariet "Finansiella sektorns förutsättningar i Sverige - Konkurrens eller stabilitet" Tisdagen den 9 juli, kl 16.00 - 18.00 på Strand Hotel, Strandgatan 34, Visby. Medverkande: Britta Lejon, konsumentminister Karin Lindell, generaldirektör konsumentverket Bo Dockered, ordförande Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva Lars Silver, universitetslektor, företagsekonomiska institutionen Uppsala Universitet Birgitta Johansson-Hedberg, VD och koncernchef FöreningsSparbanken I samband med seminariet presenteras en forskningsrapport av universitetslektor Lars Silver. Rapporten kommer att hållas tillgänglig vid seminariet. Direkt efter seminariet, kl 18.00-19.00, ordnas en "Presspub" i Vinterträdgården på Wisby Hotell dit alla journalister är välkomna på öl, tilltugg och mingel med Birgitta Johansson-Hedberg och seminariedeltagare. Välkommen! För ytterligare information: Jesper Berggren, presschef FöreningsSparbanken, tel 0705-49 37 67 Lars Ericson, FöreningsSparbanken, tel 0705-38 38 26 Patrik Cedemar, FöreningsSparbanken, tel 0708-22 89 86 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00840/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar