Pressmeddelande från Robur Kapitalförvaltning AB

PRESSMEDDELANDE från Robur Kapitalförvaltning AB 2000-01-25 Vid vårens ordinarie bolagsstämmor kommer ordförande Anders Lannebo att lämna styrelserna i Roburs olika fondbolag, bl.a. Robur Fonder AB och Roburs Allemansfondsbolag. Lannebo har beslutat lämna styrelserna för att obehindrat kunna ägna sig åt styrelseuppdrag utanför Robur och FöreningsSparbanken. För ytterligare kommentarer kontakta: Anders Sahlén, Ordförande i Robur AB, tel. 08-585 935 90 Einar Frydén, Informationsansvarig FöreningsSparbanken, tfn 08-585 916 30, 0705-11 00 33 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00690/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00690/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar